Scurtă descriere a Casei de Cultură - Casa de Cultura Sulina

Casa de Cultură Sulina
Timbru Casa de Cultură Sulina
Du-te la conținut

Scurtă descriere a Casei de Cultură

   Orașul Sulina este reprezentat din punct de vedere cultural de o serie de organizații, două dintre acestea aparținând administrației publice locale și având un obiect de activitate clar, bine determinat prin statutul lor de funcționare. Cele două organizații aparținând administrației publice locale despre care am amintit, sunt Casa de Cultură Sulina și Biblioteca orășenească „Jean Bart“ Sulina.
   Celelalte organizații sunt filiale ale unor organizații și asociații cu un profil al activității ce se adresează cu preponderență gupurilor etnice cărora le aparțin și care au în paleta de acțiuni prezentarea obiceiurilor și tradițiilor specifice etniei pe care o reprezintă.
  În ceea ce privește Casa de Cultură Sulina, activitatea acesteia a ținut cont de o serie de principii cum ar fi cel al șansei egale la cultură, tocmai pentru a asigura factorul de echilibru ce oferă un cadru larg de receptare și implicare în actul cultural.
   Un alt principiu pe care îl respectă este cel al protejării patrimoniului cultural local și național, cu atât mai mult cu cât, fiind o zonă relativ izolată, există încă multe tradiții și obiceiuri ce pot fi culese și puse în valoare prin procedee specifice.
   Desfășurându-și activitatea într-un mediu multienic, colectivul Casei de Cultură Sulina se ghidează în activitatea curentă după principiul libertății de creație pentru a asigura tuturor celor ce doresc să se implice în activitățile cultural-artistice sulinene, oportunități necondiționate material, ideologic ori de altă natură.
   Aspirând în permanență la calitatea actului artistic, unul din principiile ce stau la baza activității Casei de Cultură Sulina este cel al primordialității valorii, cultivând-o la toate nivelurile de vârstă ale colaboratorilor ei.
  Având în vedere activitatea depusă în domeniul cultural de o serie de instituții și organizații ce activează pe teritoriul orașului Sulina, precum și interesul comun în promovarea culturii locale, Casa de Cultură Sulina colaborează în plan local cu o serie de instituții precum:
- Liceul „Jean Bart” Sulina;
- Biblioteca orășenească „Jean Bart“ Sulina;
- Comunitatea Rușilor Lipoveni - filiala Sulina;
- Comunitatea Elenă - filiala Sulina;
- Uniunea Ucrainenilor - filiala Sulina;
- ... și lista este deschisă.
  Și Casa de Cultură Sulina, ca și celelalte instituții ale statului, are obligația de a milita pentru o societate deschisă, cu atât mai mult cu cât, în calitate de promotor al culturii în plan local are obligația asigurării accesului facil la aceasta. În acest sens a asigurat publicarea de materiale informative ce sunt mediatizate prin intermediul următorilor parteneri media:
- parteneri la nivel local: TV „Accent“ Tulcea, Ziarele „Obiectiv“ și „Delta“, Radio Delta, Ghidul online al orașului Tulcea, port.ro;
- parteneri la nivel regional: Radio Constanța, Radio România Regional;
- parteneri la nivel național: TVR, Radio România Actualități, Radio România Cultural, Agentia Agerpres.
Înapoi la cuprins