Zilele orașului - Casa de Cultura Sulina

Casa de Cultură Sulina
Timbru Casa de Cultură Sulina
Du-te la conținut

Zilele orașului

Evenimente > Festivaluri
Zilele orașului Sulina
   „Zilele orașului Sulina“ este o sărbătoare dedicată acestei așezări și cetățenilor acesteia, cărora trebuie să le admirăm dârzenia de a locui în acest punct izolat al Deltei. Este un moment important al calendarului verii, sărbătorit pe parcursul a trei zile prin intermediul unor evenimente culturale, spectacole, expoziții sau întreceri sportive.
   În cadrul „Zilelor orașului Sulina“, un moment aparte îl constituie ziua de 15 august a fiecărui an, atunci când este sărbătorită Ziua Marinei Române. Prezentăm mai jos textul unui scurt comentariu făcut la încheierea zilei pentru a ilustra încărcătura spirituală a unei asemenea sărbători.    
 „Ziua Marinei Române la Sulina - ritual al verii - așteptat deopotrivă de locuitorii așezării și de turiștii aflați în localitate în această perioadă. Începând de la slujba dedicată celor ce au îmbrățișat onorabila meserie a apelor, trecând apoi prin tumultul întrecerilor marinărești și până seara târziu, după ce se sting ecourile spectacolului dedicat acestei sărbători, există o stare specială ce te învăluie ca o manta fermecată a bunei dispoziții.
  Ziua Marinei Române la Sulina – ritual al verii - sărbătorită așa cum se cuvine. Este și foarte greu, dacă nu imposibil, să faci abstracție față de o asemenea sărbătoare într-o localitate – insulă, loc în care simpla prezență îți conferă statutul de trăitor între ape, în vecinătatea unui fluviu legendar ce-și găsește aici sfirșitul în brațele unei mări capricioase. Această apropiere este o binecuvântare pentru populația ce-și găsește rostul pe aceste meleaguri și o oază pentru relaxarea musafirului venit la capăt de lume. Poate, de aceea, organizarea acestei sărbatori se face cu atâta înverșunare, organizatori și participanți fiind cuprinși de febra pregătirilor cu mult timp înainte.
  Ziua Marinei Române la Sulina – ritual al verii – împletind jocul și întrecerea sportivă cu spiritul și tradiția marinărească. Așa, ca întotdeauna, am primit „acordul zeului Neptun”, au fost întrecerile între lotcile tradiționale cu rame, cursa de înot mare fond și cele de înot pe distanțe scurte pe grupe de vârstă, săriturile la trambulina mică și cea mare (trei și cinci metri înălțime), mersul pe școndru (uns cu vaselină, având la capatul dinspre larg stegulețul roșu care, odată luat, confirmă parcurgerea integrală a acestui școndru), prinderea rațelor, alergarea în saci, trasul de parâmă, spectacolul organizat pe faleza orașului și petrecerile de după... apoi ecourile acestor manifestări s-au stins încet, în noapte, în cercuri largi, asemenea urmelor picăturilor de apă, lăsând în urma lor frânturi de amintiri pe care ne facem datoria de a le aduna în albume de fotografii, martore ale unor clipe minunate ce se doresc reeditate iar și iar, pentru a păstra în sufletul nostru, mereu vie, flacăra unor tradiții ce ne leagă de trecut și ne dau imboldul de a „naviga” către viitor.
  Ziua Marinei Române la Sulina – ritual al verii – ce și-a demonstrat încă odată menirea, adunând laolaltă mic și mare, aducând astfel un omagiu celor ce au plătit prețul suprem pe fluviile, marile și oceanele lumii, în încercarea de a îmblânzi natura“.
A consemnat Chiriac Dănuț,
Înapoi la cuprins